بایگانی‌ها بهداشت و درمان - رسانه مردمی سلام گنبد
شرق گلستان با کمبود شدید امکانات و فضای درمانی مواجه است ۱۶ اسف ۱۳۹۶
مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان:

شرق گلستان با کمبود شدید امکانات و فضای درمانی مواجه است

مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان و مدیر شبکه بهداشت و درمان گنبدکاووس می گوید که شرق این استان با کمبود شدید امکانات و فضای درمانی بویژه در بحث بیماری های قلبی و سرطان مواجه است وتوجه ویژه به این منطقه فارغ از نگاه های سیاسی ضرورت دارد.

احداث بیمارستان ۸۰۰ تختخوابی گنبدکاووس به زودی آغاز می‌شود ۱۴ تیر ۱۳۹۶

احداث بیمارستان ۸۰۰ تختخوابی گنبدکاووس به زودی آغاز می‌شود

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گنبدکاووس گفت: با توجه به اینکه گنبدکاووس به شرق استان گلستان خدمات درمانی می‌دهد، بیمارستان ۸۰۰ تختخوابی شهرستان گنبدکاووس در شرف صدور سند است و به زودی ساخت آن آغاز می‌شود.