بایگانی‌ها بهزیستی - رسانه مردمی سلام گنبد
پایان خیابان خوابی «شیدا»/ پایان قصه تلخ زندگی به کمک شبکه‎های اجتماعی ۰۸ تیر ۱۳۹۶

پایان خیابان خوابی «شیدا»/ پایان قصه تلخ زندگی به کمک شبکه‎های اجتماعی

قصه تلخ زندگی “شیدا” کودک خردسالی در مینودشت به کمک شبکه‎های اجتماعی ختم به خیر شد.