بایگانی‌ها حکم جایگزین - رسانه مردمی سلام گنبد
حکم جالب قاضی گلستانی؛ مشارکت متهم در خاموش‌کردن آتش جنگل‌ها و مراتع به‌جای زندان ۲۷ فرو ۱۳۹۷

حکم جالب قاضی گلستانی؛ مشارکت متهم در خاموش‌کردن آتش جنگل‌ها و مراتع به‌جای زندان

رئیس‌کل دادگستری استان گلستان گفت: قاضی گلستانی در رأی تازه خود یک بهره‌بردار غیرمجاز از آب‌های سطحی را به‌جای زندان، به مراقبت از عرصه‌های ملی و مشارکت در خاموش‌کردن آتش محکوم کرد.