خالد نبی Archives - سلام گنبد
  • خالد نبی راهگشای تحول صنعت گردشگری گلستان
    سرزمین عجایب ایران در لیست مناطق نمونه گردشگری قرار می‌گیرد
  • خالد-نبی مجموعه تاریخی و فرهنگی گورستان و زیارتگاه خالد نبی که می‌تواند راهگشای تحول در صنعت گردشگری گلستان باشد در آینده‌ای نزدیک در لیست مناطق نمونه کشور قرار می‌گیرد.
  • میراث ناپیدا...
    برج قابوس نماد بین المللی معماری اسلامی/جرجان، شهر باستانی گلستان
  • غروب برج قابوس از مهمترین یافته های سفالی به دست آمده از شهر جرجان که دارای شهرت جهانی هستند، ظروف معروف به زرین فام بوده که زینت بخش بسیاری از موزه های دنیا است. به گفته این کارشناس در کنار آثار باستانی کشف شده از لایه های باستان شناختی این محوطه، گنبد قابوس و امازاده یحیی بن زید از شاخص ترین آثار به جای مانده مرتبط با این شهر تاریخی محسوب می شوند.