روز قلم Archives - سلام گنبد
 • گفت‌وگو با یوسف قوجق به بهانه انتخاب رمان «وقت جنگ دوتارت را کوک کن» در جایزه قلم زرین؛
  این رمان ضد جنگ است/ موسیقی محلی را برجسته کردم/ تعظیم افسر عالی‌رتبه روس در مقابل دوتار ترکمنی
 • یوسف-قوجق نویسنده رمان «وقت جنگ دوتارت را کوک کن» گفت: اگر منظورتان از رُمان جنگ، رُمانی در تبلیغ و توصیف فقط جنگ و کشتار است، خیر. این رُمان، رُمان ضد جنگ است.
 • به مناسبت روز قلم
  آزادی قلم ، آری یا نه؟
 • شهید-آوینی آزادی را باید به « صاحبان قلم » نسبت داد یا به « قلم »؟ انسان است که صاحب اراده است و قلم را هم اوست که به خدمت می گیرد… و اما این اشتباه که قلم را بدل از صاحب قلم می انگارند از سر صدفه نیست و در پس آن، صفتی از اوصاف عالم جدید وجود دارد: « اصالت ابزار ».
 • به مناسبت روز قلم
  پوستر / تقوای قلم
 • به مناسبت روز قلم، پوستری با عنوان “تقوای قلم” به عنوان اساسی ترین شاخصه اصحاب قلم ارائه می شود.