رویش های انقلاب Archives - سلام گنبد
  • رویش های انقلاب در جرجان زمین
    مسئولین با نگاه فرصت شناسانه به رویش ها بنگرند
  • photo_2016-12-31_12-33-20 متوجه شدم که برنامه امشب، اکران آثار هنرمندان گنبدی است. با خودم گفتم: خدا به خیر کند……کاش فردا که قرار بود “پرونده ناتمام” پخش شود می آمدم….به شوخی زمزمه کردم؛ حداقل امشب را گام در مسیر تقویت جبهه فرهنگی انقلاب برنداریم و برویم، چه می شود؟!