شهرتاریخی جرجان Archives - سلام گنبد
 • جرجان یا گرگان!/ این ماجرای تمام نشدنی تغییر نام ها و لطمه ها…
 • بایزیدی-سلام-گنبد-94 مصطلح گردیدن نام جرجان، به جای گرگان به سبب تاریخ نگاری به زبان تازی، نابودی این شهر و در نتیجه نابودی نام جرجان در پهنه جغرافیایی ایران و لذا مجهول المکان باقی ماندن چهره های متعلق به این شهر باستانی. ۲- تصمیم ناصواب فرهنگستان زبان فارسی وقت و نابودی نام اصیل و تاریخی استرآباد به گرگان و در نتیجه بی خانمانی هزاران جهره منتسب به استرآبادی. ۳- دور افتادگی جغرافیایی گرگان از مراکز عمده کشور و تمامی پایتخت های وقت ایران از جمله اصفهان، شیراز، تبریز، تهران و قزوین.
 • برای تکمیل تاریخ جامع گنبد اسناد قدیمی خود را ارائه دهید
 • اندیشه-سلام-گنبد-94 یک نویسنده توانمند گنبدی مدتی است که در حال تحقیق و نگارش” تاریخ جامع شهرستان گنبد کاووس” است که در راستای تحقق این امر از همشهریان می خواهد هر گونه اسناد و سند قدیمی که از گنبد در دست دارند ارائه کنند.
 • گنبدی ها در جسجتوی هویت/حقیقت!
  لزوم تجدید نظر در نامگذاری شهر گنبد و گرگان و استان گلستان
 • جرجان-گرگان-گنبدکاووس-94 اولین وجه شناساننده هر هویتی، «نام» است؛ «شهرت و نام» به طور قطع تعیین کننده اصلی و اساسی در میزان اعتبار و جایگاه هر «صاحب نامی» است، تغییر در نام و نشان ها، آن هم اسامی و نام هایی که از دیرینگی و سابقه تاریخی برخوردارند به سادگی می تواند اسباب اضمحلال و زوال وثوق و اعتبار آن نامدار را فراهم آورد
 • میراث ناپیدا...
  برج قابوس نماد بین المللی معماری اسلامی/جرجان، شهر باستانی گلستان
 • غروب برج قابوس از مهمترین یافته های سفالی به دست آمده از شهر جرجان که دارای شهرت جهانی هستند، ظروف معروف به زرین فام بوده که زینت بخش بسیاری از موزه های دنیا است. به گفته این کارشناس در کنار آثار باستانی کشف شده از لایه های باستان شناختی این محوطه، گنبد قابوس و امازاده یحیی بن زید از شاخص ترین آثار به جای مانده مرتبط با این شهر تاریخی محسوب می شوند.