علی بایزیدی Archives - سلام گنبد
  • نشریه‌ای در پاسداشت هویت تاریخی، فرهنگی و ادبی گرگان زمین
    دومین شماره فصلنامه “استارباد” منتشر شد
  • فصلنامه-استارباد دومین شماره از فصلنامه فرهنگی، هنری، ادبی و تاریخی استارباد منتشر شد. در شماره دوم که با افزایش تعداد صفحات (از ۱۲۰ به ۱۴۴ صفحه) همراه بود مطالب متنوعی در حوزه های مختلف فرهنگ به قلم ۴۵ نفر از نویسندگان و شاعران استان و برخی استان‌های دیگر از جمله مازندران و بوشهر به رشته تحریر در آمده است.
  • جرجان یا گرگان!/ این ماجرای تمام نشدنی تغییر نام ها و لطمه ها…
  • بایزیدی-سلام-گنبد-94 مصطلح گردیدن نام جرجان، به جای گرگان به سبب تاریخ نگاری به زبان تازی، نابودی این شهر و در نتیجه نابودی نام جرجان در پهنه جغرافیایی ایران و لذا مجهول المکان باقی ماندن چهره های متعلق به این شهر باستانی. ۲- تصمیم ناصواب فرهنگستان زبان فارسی وقت و نابودی نام اصیل و تاریخی استرآباد به گرگان و در نتیجه بی خانمانی هزاران جهره منتسب به استرآبادی. ۳- دور افتادگی جغرافیایی گرگان از مراکز عمده کشور و تمامی پایتخت های وقت ایران از جمله اصفهان، شیراز، تبریز، تهران و قزوین.