بایگانی‌ها عید فطر - رسانه مردمی سلام گنبد
مولوی گرگیج به دیدار امام جمعه سابق گالیکش رفت ۰۷ تیر ۱۳۹۶

مولوی گرگیج به دیدار امام جمعه سابق گالیکش رفت

همزمان با عیدسعید فطر امام جمعه اهل سنت آزادشهر و رئیس حوزه علمیه فاروقیه گالیکش با امام جمعه سابق گالیکش دیدار کرد.