قابوس شاه Archives - سلام گنبد
  • تاریخ
    فرمانروای جرجان و شاهکار ادبیات عرب
  • images نکاتی که در ادامه میخوانید را شاید برای اولین بار خوانده باشید.نکاتی که به شناخت بیشتر شمس المعالی قابوس بن وشمگیر کمک شایانی خواهد نمود…